logo
top image1
top image2
top 172 x 116
top image4
logo2

Agenda 21

Et grønt skulderklap

Man får ikke blå mærker af et skulderklap, og derfor er vi både meget glade og meget stolte af den ære, som vi har fået ved at modtage Køge Kommunes Agenda 21-pris i 2008.

 

Prisen får vi bl.a. for vores "vedholdende indsats for at gennemføre miljøprojekter i Tinggården og vores løbende opfølgning i form af foldere, plakater og information på hjemmesiden", som der står på diplomet.

 

Vi tænker jo nok, at det er initiativer som vores vandsparekampagne, vores batteriindsamling, vores kompostering og vores brug af flis som bunddække - samt ikke mindst informationen om tiltagene.

 

Fra os skal der først gå en tak til Astrid i nr. 87, fordi hun har indstillet os til prisen - uden vores vidende! Som sagt får man ikke blå mærker af klap på skuldrene, og det varmer ekstra, når det kommer fra en beboer!

 

Og æren for prisen lader vi straks gå videre til beboerne, fordi det jo i sidste ende er dem, som aktivt gør en indsats, samt til vores bestyrelser, som også bakker op om initiativerne, og straks bevilliger de penge, som det trods alt i første omgang også koster at være miljøbevidst.

a21 logo

Genvej til ...

Kontakt os ...

Hjertestarter ...

Hjertestarter er opsat ved ejendomskontoret Tinggården 100

flag DE
flag GB